Personal

Ställningsbyggarna i Sundsvall AB är ett medelstort företag med c:a 15 anställda, alla med god och relevant utbildning för de arbetsuppgifter de utför. Vid arbetstoppar har vi möjlighet att öka vår ”kapacitet”. De flesta har en flerårig historik i företaget vilket borgar för att våra kunder känner igen oss och att vi har bra kontinuitet i det vi gör.
 

Organisation:

Företagsledning och Administration
• Carl-Göran Grönvik, VD
• Peter Jansson, Ledare
• Bob Meski, Ledare
• Eva Wiklund, Ekonomiadministration

Ställningsmontörer
• Thomas Ahlström
• Tommy Almqvist
• Göran Bellman
• Jan Boström
• Fredrik Ernholm
• Axel Forsström
• Christoffer Johansson
• Matthias Lif
• Anders Lindberg
• Daniel Persson
• Tobias Pollack

Kundernas krav kombinerat med storleken på företaget innebär att vi hela tiden är flexibla vilket i sin tur innebär att alla anställda, inklusive VD och Ledare, från tid till annan är med och aktivt arbetar på våra arbetsplatser.
 
Ställningsbyggarna i Sundsvall AB är av STIB (Ställnings-entreprenörerna Inom Byggindustrin) auktoriserad ställnings-entreprenör och våra montörer innehar kompetensbevis utfärdade av STIB.

Gå till Mobilversion