Organisation/Personal

Personal

Ställningsbyggarna i Sundsvall AB är ett medelstort företag med c:a 20-25 anställda, alla med god och relevant utbildning för de arbetsuppgifter de utför. Vid arbetstoppar har vi möjlighet att öka vår ”kapacitet”. De flesta har en flerårig historik i företaget vilket borgar för att våra kunder känner igen oss och att vi har bra kontinuitet i det vi gör. 

Organisation:

Företagsledning och Administration 
• Carl-Göran Grönvik, VD  
• Peter Jansson, Produktionschef 
• Eva Wiklund, Ekonomiadministration

Ställningsmontörer 
• C:a 20 personer.

Kundernas krav, kombinerat med "lagom-storleken" på företaget, innebär att vi hela tiden är lättrörliga och flexibla vilket i sin tur innebär att alla anställda, inklusive VD och Produktionschefen, från tid till annan är med och aktivt arbetar på våra arbetsplatser med varierande arbetsuppgifter.

Ställningsbyggarna i Sundsvall AB är ett av STIB (= STällnings-entreprenörerna Inom Byggindustrin) auktoriserat Ställningsföretag och våra montörer innehar kompetensbevis utfärdade av STIB.