STIB

 

STIB = "Ställningsentreprenörerna inom Byggindustrin" - vår Branschorganisation.

Ställningsentreprenörerna inom Byggindustrin (STIB) är Ställningsföretagens branschorganisation i Sverige. STIB har idag c:a 135 medlemmar varav c:a 40 av dessa är s.k. Auktoriserade medlemsföretag. STIB administrerar och handlägger den operativa verksamheten från kansliet i Sölvesborg.

  • ”Ställningsbyggarna i Sundsvall AB” uppfyller kriterierna för medlemskap i STIB och har varit medlem under sedan slutet av 1990-talet.
  • "Ställningsbyggarna i Sundsvall AB" är dessutom, sedan många år tillbaka, ett STIB-auktoriserat Ställningsföretag.

Kriterierna för STIB-auktorisationen ställer bl.a. krav på anställdas utbildning/kompetens, dokumenterat arbetsmiljöarbete samt övriga krav som ställs på ett ”seriöst” företag såsom erlagda skatter, gällande relevanta försäkringar, att följa lagar och förordningar mm. mm.

Mer om STIB:s verksamhet och mål kan du läsa i följande länk:

STIB-auktorisation 2017