Dokumentarkiv

- AFS 1990:12 (Ställningar). Arbetsmiljöverkets författningssamling om byggnadsställningar. PDF-filen innehåller texten i fulltext, d.v.s. den ursprungliga texten och samtliga ändringar som gjorts sedan föreskriften kom ut första gången. Ändringar t.o.m. 2004-05-18.

- AFS 2013:4 (Ställningar). Arbetsmiljöverkets författningssamling. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Ställningar samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna.

- STIB:s ”Checklista och Fakta om Ställning”. Uppgifter om en byggnadsställning (inklusive checklista) som informerar om vad ställningen är dimensionerad för och att den är besiktigad/godkänd.

- Arbetsmiljöverkets ”PLAN FÖR UPPFÖRANDE, ANVÄNDNING OCH NEDMONTERING AV STÄLLNING”.
Planen upprättas av kompetent person och är avsedd främst för ställningar med högre höjd än 2 meter. Planen förvaras lämpligen på arbetsplatsen under tiden för ställningens uppförande, användande och nedmontering. Planen ska ej sändas in till Arbetsmiljöverket.

- Allmänna bestämmelser för uthyrning och montage av ställningar, ABSE 2002. Bestämmelser avsedda att tillämpas vid uthyrning av ställning då uthyraren även ansvarar för montage/demontage av ställningen.

- Säkerhetsdatablad gasol 2011-10-24 .pdf

Kontroll av Gasol på Byggarbetsplats November 2011 . docx

- Ställningsbyggarna - AGA Gasol 2012-12-03 .pdf

- Gasol på byggarbetsplatsen .html

- Primus Gasol .html

 

Ställningsarbete

- Monteringsinstruktion för +8 Systemställning.
Ställningsbyggarna i Sundsvall AB bygger företrädesvis med ställningssystemet +8 (PlusÅtta). Det är numera lag på att en monteringsinstruktion ska finnas att tillgå på varje arbetsplats. Denna finns här på hemsidan som en utskriftsvänlig version vilken du kan ladda ned och/eller skriva ut.

Klicka på bilden för att ladda ner monteringsinstruktionen.

 

 

 

- Monteringsinstruktion för Standarduppställning
av PERI UP, Rosett Flex. Modulställning med stålplan.

Klicka på bilden för att ladda ner monteringsinstruktionen.

 

 

 

 

- Lasthandbok för +8 systemställning.
Används tillsammans med +8 Monteringsintruktion.

Klicka på bilden för att ladda ner lasthandboken.